PACK

Wat is het?

PACK is erop gericht om teams te bouwen. Uit een team is meer winst te halen, ze gaan sneller, zijn beter en komen verder. Voormits ze niet te groot zijn en duidelijke doelen kunnen stellen. En dat kan pittig zijn: teamwork is een veeleisende vorm van samenwerking. Die wij met u ontwikkelen.

Populair

Teamwork is populair, hot. Het moet lenig en vooral samen. Liefst in meerdere teams tegelijk. Dat vraagt wat van uw mensen. Dus linksom of rechtsom: bij teamwork gaat het om veerkracht. Als een PACK wolven die doorgaan waar anderen voor zichzelf kiezen in plaats van voor het team.  

4Summit aanpak

 Bij PACK programma's staat de 4Summit aanpak centraal: Pack Social, Pack Structure & logic, Pack Emo en Pack Leadership. 

Maatwerk

PACK is maatwerk. Geen colleges in dit programma maar actie waar bruikbare kennis over teamwork, sociale systemen en psychologie worden gekoppeld aan ervaringsgericht leren en groepsdynamica. In een 'pressure cooker'-aanpak die ritst met uw strategie. Of met uw structuurverandering. Want hoe zat het ook al weer: Structuur gaat voor cultuur? Dat is wat we zien. U verandert de structuur. Maar dan? Opleggen of uitleggen? Of beide? En waar ligt de grens? Onze specialisten hebben een aanpak die zorgt voor acceptatie die hout snijdt.

Realistisch

Dit programma kan een uniek realistisch gehalte krijgen. Als u PACK-t met cases uit úw wereld in plaats van uit onze duim. Stevige uitdagende programma's waar samenwerken, persoonlijk leiderschap, vitaliteit, uw emotionele ontwikkeling en procesdenken worden gecombineerd.

Wat we bereiken

√ Hechte veerkrachtige teams.

√ Verander-bereidheid en aanpassingsvermogen.

√ Actiegerichtheid.

√ Vertrouwen.

√ Gezonde feedback.

√ Geaccepteerde werkprocessen.

√ Speelruimte voor innovatie en groei.

√ Ruimte om individueel te excelleren.

Vragen? 

Bel gerust: 06-14663070 of mail naar: info@coenzwezerijnen.nl.

 

Contact? Bel:  06-14663070 of e-mail